Stichting Dunya

Stichting Dunya ziet het als haar verantwoordelijkheid om de actieve deelname van jongeren uit minderheidsgroepen in de maatschappij te stimuleren. Hierbij is het van belang dat ze van adequate begeleiding worden voorzien.

Projecten

Het is belangrijk om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Dit proberen wij te bereiken door allerlei activiteiten te organiseren die ontmoeting en wederzijds respect stimuleren, zoals debatten, informatieavonden, sporttoernooien etc.

Bestuur en Vrijwilligers

Dunya bestaat uit maatschappelijk betrokken jongeren die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. De operationele activiteiten worden uitgevoerd door jonge gemotiveerde vrijwilligers die de verschillende commissies vormen bij Dunya.

Dunya Consulting

Door onze jarenlange ervaring met communicatie op verschillende niveaus en met verschillende bevolkingsgroepen hebben wij vaardigheden ontwikkeld die waardevol zijn. Door middel van gedegen kennis zijn we in staat om een boodschap op gepaste wijze over te brengen.

©2023 - Dunya | info@dunyawoerden.nl | Ontwerp & Realisatie: Timaar